Gent Strazimiri/ Në dobi të mençurisë, e jo “In nome della Rosa” …

Përse sot kjo kolpo “mençurie” dhe “reflektimi” mbi dobinë e integrimit të Ballkanit perëndimor??Sot, që ballkani i qeverisur nga anëtarët e Internacionales Socialiste që nga Novi Sad në Delvinë e Manastir, lëngon nën zgjedhën e krimit dhe korrupsionit aq sa të mësyjë dyert e Evropës me qindra mijë të dëshpëruar në vit…?!Pse nuk ishte as […]

Vazhdo të lexosh