42 parti dhe 4 kandidatë të pavarur, KQZ mblidhet nesër për regjistrimin e tyre

Aktualitet

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të zhvillojë nesër, e mërkurë më 8 mars, një seancë publike për shqyrtimin e kërkesave të 42 partive politike, të cilat kërkojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e 14 Majit. Po ashtu, në listë janë dhe katër kandidatët të pavarur.


 

 1. Projektvendim “Për caktimin e numrit të kandidatëve në listat shumemërore të paraqitura nga subjektet zgjedhore për çdo zonë zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 3. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për mosraportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 4. Përfundimi i hetimit administrativ mbi raportimet e organeve publike për periudhën 17 shkurt – 23 shkurt 2023.
 5. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 24 shkurt – 2 mars 2023.

Këto janë pesë çështjet e para të rendit të ditës që do të shqyrtohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për të vijuar më pas me shqyrtimin e kërkesave të 41 partive politike dhe katër kandidatëve që do garojnë të pavarur.

 1. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Socialdemokrate”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 3. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 4. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia e Gjelbër”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 5. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 6. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Ora e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Kombëtare Konservatore Albania”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 8. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Arbnore Kombëtare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023.
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Demokristiane e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 10. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Emigracioni Shqiptar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 11. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Komuniste e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 12. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Qytetare Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 13. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen MEGA”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 14. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Republikane Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 15. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 16. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Shqiptare Atdheu”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 17. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Uniteti Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 18. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 19. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 20. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja Punëtore Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 21. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Nisma Thurje”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 22. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 23. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Balli Kombëtar Demokrat”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 24. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Konservatore”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 25. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja e Re”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 26. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 27. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Demokracia e Re”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 28. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Balli Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 29. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Demokracia Sociale”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 30. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Personat me Aftësi të Kufizuar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 31. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Demokratike Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 32. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja e Legalitetit”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 33. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 34. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia e Reformave Demokratike Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 35. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Bashkimi Liberal Demokrat”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 36. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Ardhmëria Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 37. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 38. Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Fryma e Re Demokratike”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 39. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian,” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 40. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 41. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Fronti i Majtë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 42. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 43. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Eduart Muhamet Nallbani, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Tiranë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 44. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljan Gjergji Nastu, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Korçë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 45. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Ismail Bujar Jakupi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Durrës, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 46. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Lazjon Vangjel Petri, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Korçë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?