Zbulohen amendamentet, për ndalimin e kandidimit në funksione të larta publike

Aktualitet

Partia Socialiste ka depozituar sot në Kuvend dy projektligje për ndalimin e kandidimit në funksione të larta publike të personave që provohet nga Autoriteti i Dojseve se kanë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit.

Në kategoritë që përfshihen në këtë ndalim përmes dispozitës ligjore janë organet kushtetuese, gjyqtarët, prokurorët, zv.ministrat, trupin diplomatik, policinë dhe SHISH.

Të njëjtën kohë shumica në Parlament ka bërë disa amendamente edhe në ligjin e partive politike ku KQZ-ja detyrohet të mos regjistrojë partitë të cilat kanë kryetarë të provuar nga Autoriteti i Dosjeve si bashkëpunëtorë të ish-Sigurimit të Shtetit.

Amendamentet e PS

“Neni 3/1

Ndalimi për kandidim dhe ushtrimin e funksioneve të larta publike për efekt të ligjit nr.45/2015

 1. Nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen deputetë në Kuvendin e Shqipërisë, kryetar bashkie apo këshilltar në këshillin bashkiak, dhe në çdo rast nuk mund të marrin një funksion me votim nga Kuvendi, përfshirë funksionin e Kryeministrit apo anëtarit të Këshillit të Ministrave, apo me votim nga këshillat bashkiakë ose të qarkut, personat të cilët provohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, se kanë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të ligjit nr.45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, apo denoncues që figurojnë në dokumentat e ish-sigurimit të shtetit.
 2. Personat, për të cilët Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit provon se kanë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të ligjit nr.45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, apo denoncues që figurojnë në dokumentat e ish-sigurimit të shtetit, nuk mund të emërohen apo zgjidhen në funksionet publike si më poshtë:
  1. në organe kushtetuese apo të krijuara me ligj;
  2. gjyqtarë ose prokurorë;
  3. në postin e zëvendësministrit apo të njëvlershëm me të;

ç)         në postin e prefektit;

 1. funksionarë politikë në kabinetet e drejtuesve të çdo institucioni kushtetues apo të krijuar me ligj:
 2. dh) në Shërbimin Informativ Shtetëror dhe shërbime të tjera informative;
 3. në shërbimin civil dhe shërbimin diplomatik si dhe drejtues të çdo niveli në administratën publike të nivelit qendror dhe vendor që nuk përfshihet në shërbimin civil;

ë)        në Policinë e Shtetit;

 1. ushtarakë të forcave të armatosura, si dhe
 2. në çdo post drejtues të kompanive që zotërohen plotësisht apo në maxhorancë ose administrohen nga shteti.

Amendamenti në ligjin e partive politike

“Neni 26/1

Në rastet kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vërteton se kryetari i një partie politike ndodhet në kushtet e ndalimit sipas ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të ndryshuar” i kërkon partisë politike shkarkimin e kryetarit dhe zgjedhjen e një kryetari të ri brenda 2 muajve nga konstatimi.

Në rast se me kalimin e afatit dy mujor, partia politike nuk ka zbatuar procedurat statutore për zëvendësimin e kryetarit, ose, sipas rastit, nuk ka zgjedhur kryetarin e ri, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos ndalimin e menjëhershëm të veprimtarisë së partisë politike, në përputhje me shkronjën “d” të nenit 26 të këtij ligji.

Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve regjistrohet në regjistrin e partive politike. Kërkesa paraqitet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në sekretarinë e Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Gjykata vendos për pranimin e kërkesës, shpërndan partinë poltike dhe e ç’regjistron atë në përputhje me shkronjën “d” të nenit 26 të këtij ligji”.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?