Si të shmangim ankthin?

Ankthi nuk duhet parë vetëm negativisht, por bëhet i tillë nëse situatat përsëriten çdo ditë. Përtej rasteve ekstreme, ankthi mund të përfaqësojë edhe diçka pozitive. Megjithatë, ata që e ndiejnë doza të rënda në përditshmëri duhet patjetër të ndryshojnë disa zakone: Të kuptojnë se kur duhet të jenë gati për ‘problemin’. Të vendosin përparësitë Të […]

Vazhdo të lexosh