Nga Vehap Kola: Për një aleancë të të virtytshmëve mes shqiptarëve

Bashkësitë fetare, në kuptimin e mirëfilltë të një vëllazërie konkrete dhe jo domosdoshmërisht të institucionalizuar, shndërrohen lehtësisht në truall të plleshëm të iluzioneve për dëlirësi, përsosmëri dhe idealizëm, efekte këto të drejtpërdrejta të ligjërimit më shumë se sa veprimit të njëmendtë. Studiues të metodave diskursive si Norman Farclough, mendojnë se diskuri nuk është vetëm trajtësues […]

Vazhdo të lexosh