Nga Shpëtim Hereni: Sot më shumë se kurrë, ja vlen të lexohet historia e nxënësit Tedi Stoddard!

Ditën e parë të vitit shkollor, mësuesja doli para klasës së pestë dhe nxënësve të saj të dashur, u dhuroi një fjali tepër të dashur për ta. Ajo i vështroi me sy që rrezatonin dashuri e dhembshuri dhe u tha: “Unë u dua shumë të gjithëve!” Të njëjtat fjalë citoheshin nga të gjithë mësuesit dhe […]

Vazhdo të lexosh