Gara elektorale në Shqipëri sjell “goditje” afatshkurtra në ekonomi.

Kjo reflektohet nga rritja e qarkullimit të parasë dhe uljes së valutës së huaj, deri tek rritja e konsumit që kryesisht vjen nga shpenzimet për aktivitete propagandistike që forcat politike kryejnë. Në disa raste ato janë pozitive dhe në të tjera negative. Një tjetër aktivitet ekonomik që merr zhvillim në këtë periudhë janë edhe pasuritë […]

Vazhdo të lexosh