Nga Arenca Trashani: Të heshtësh ndaj një padrejtësie është zullum.

Aktualitet

Ai ishte pedagog dhe jepte mësim në fakultetin e juridikut, studimet master. Atë ditë hyri me nxitim në sallën e leksioneve. Ishte ora e fundit dhe pas një muaji të gjithë studentët e tij do të diplomoheshin dhe do ushtronin profesionin e avokatit.
Dukej gjithë nerva kur hyri në sallë.
Pa asnjë arsye logjike ia nisi t’u bërtasë dhe të kritikojë studentin më të mirë në sallë. Nuk zgjati shumë dhe e urdhëroi të dalë jashtë.
Dhe studenti, i surprizuar nga kjo sjellje nuk pati zgjidhje tjetër dhe doli.
Profesori vazhdoi të shpjegojë mësimin e fundit deri në përfundim të orës së mësimit. Para se të largohej, u tha studentëve:”Të gjithë jeni të ngelur në këtë lëndë! Nuk ka rrugë tjetër veçse ta përsëritni lëndën vitin tjetër!” pastaj u largua.
Studentët e ngritën shqetësimin e tyre tek dekani dhe ky i fundit, i mblodhi të gjithë, studentët dhe pedagogun e tyre që i kishte ngelur për t’i dëgjuar të gjithë bashkë.
Kur e pyeti pedadogun përse i kishte ngelur në lëndën e tij, ai u tha:”Ata ishin prezentë dhe e panë me sytë e tyre padrejtësinë që iu bë kolegut të tyre, i cili u kritikua dhe ofendua, mandej u nxorr nga klasa pa bërë asgjë! Asnjëri nuk foli dhe nuk protestoi! Madje, as studenti që u nxorr përjashtë nuk protestoi dhe nuk u ankua. Prandaj, gjykoj që këta studentë nuk e meritojnë besimin tonë për t’u punësuar si avokatë. E çfarë ndihme mund tu ofrojnë njerëzve të persekutuar ndërkohë që këta nuk ndihmojnë dot veten?!
Të heshtësh ndaj një padrejtësie është zullum.
Të gjithë heshtën dhe të gjithë janë zullumqarë!”