Gjykata Admimistrative e Shkalles se Pare Durres pezullon punimet e Dakos

Aktualitet

Gjykata Admimistrative e Shkalles se Pare Durres, pas mases se sigurimit per pezullim punimesh vendosi:
“Pezullimin e punimeve ne pjesen e siperme te rruges, nga ana e Bashkise se Durresit.

Prej ditesh aktiviste te shoqerise civile protestonin perpara ketij sheshi ku bashkia e Durresit kryente punime.