Këshilli i Lartë i Drejtësisë emëron Magjistratët. Ja emrat e tyre!

Aktualitet

Keshilli i Larte i Drejtesise zhvilloi dje mbledhjen e tij plenare e cila nisi me caktimin ne pozicion te magjistrateve qe kane mbaruar ne periudhen Tetor 2013-2016 ne shkollen e Magjistratures

-Keshilli vendosi emerimin e tyre ne pozicionet si me poshte:

Fotografia e Olta Goxha